Kulturell Tankesmedja

Kulturell Tankesmedja

ur onyttan kan nyttan gro och bli till

Kulturell Tankesmedja, där skapande och tänkande, konst och vetenskap möts på jämställd grund. Poängterar öppna skissers betydelse.

Kulturell Tankesmedja har startats av kulturföreningen Karneval och består nu av en samling konstnärer, forskare, intresserad allmänhet och Yellow box och Sisters of Sättra är väsentliga delar.

Vill du ha kontinuerlig information från Kulturell Tankesmedja, maila till: walledickson3@gmail.com och be att få information.

Se Aktuellt för aktuella händelser och aktiviteter!

Speciellt utställningen kamerala villan Mörbylånga 27 okt. - 11 nov., med worskhops, utevcklingsamtal och film.

- - -

2018: workshop, Irlandsutbyte konst, arkeologi, geologi, världsarv, konstnärliga händelser Konstattack Ylva Magnusson Himmelsberga pågår t.o.m. Skördefesten. App-upplevelser Sandby borg; Budskap i vinden Bodil Magnusson och SOUNDmound Frances Gill. Hela året på plats, för teknikinfo. kolla hemsidan www.experimentelltkulturarv.se

Anita Andersson källor och vatten, tolkning i textil, i utställning Himmelsberga i juli och första dagarna i augusti.

Flera källaktiviteter, guidningar, sagoläsande, meditation mm. vid Sjukällorna under juli.

Planerat: Utställningen Experimentellt kulturarv - avslut en ny begynnelse. Plats Kamerala villan Mörbylånga: Tid 27 oktober t.o.m. 11 november.

- - -

Seminarium o workshop: konst, arkeologi och entreprenörskap. Hinder, möjligheter, båda dera? genomfördes 25 - 26 oktober Ölands Folkhögskola

- - - -

Utställningen Skissande rum Ölands museum Himmelsberga - en utställning som förändrades varje dag och arrangerade olika möten mellan konst och vetenskap

- - - - -

-  Linnéuniversitetet Bodil Petersson har fått anslag från Kampradstiftelsen för ett forskningsprojekt inriktat på Experimentellt kulturarv öland, där Kulturell Tankesmedja ingår i samarbetet. Jämlikt samarbete mellan forskare och konstnärer och skissen som arbetsmetod är väsentliga inslag i projektarbetet.

bodil.petersson@lnu.se

mera information se hemsida: experimentellt kulturarv

- - - - - -

Mera : Seminarium med workshop arrangerades 15 - 16 mars på Ölands Folkhögskola.

Teman: Blå Jungfrun, möten mellan konst och vetenskap samt glas som material i skapande processer.

-- -- - -

inom grundprojektet experimentellt kultuarv Öland  (med små anslag se nedan)

- ordnande kulturkaféer i Borgholm och Mellby under Ljus på Kultur 2016. Presenterade ny film Sätt ljus på kulturen av Ylva Magnusson, konstinstallation av Anita Andersson och musik Birgitta Ridderdstedt. Samtal om kulturarv.

-  deltog i utställningen Flätverk, som kulturföreningen Karneval anordnar, i Näsby, sydöstra ön. Vernissage 9 juli.

workshop som anknöt till Ölands världsarv och liv och död. Ledare Anne Hamrin Simonsson, konstnär. 22 juliPlats: Flätverksutställningen Näsby.

14 augusti samtal kring konst och vetenskap där bl.a Kulturell Tankesmedja och Peter Aronsson medverkar. Plats Flätverksutställningen i Näsby, kl. 15.00

 

- - - - -

Under våren påbörjades ett arbete på tema Källor och Vatten, inom Experimentellt Kulturarv.

29 april var det källvandring där Linnéuniversitetet och Källakademin deltog. Roland Hallgren en av ledarna berättade bl.a om myter kring källorna. Dröstorpsområdet och Elofs källa Köpingsvik

11 maj var det källvandring Sjukällorna m.fl., ledare bl.a Lars Kylefors, källakademin. Grundläggande källkunskap följt av upplevelse för olika sinnen med Lotta Magnusson.

12 - 13 maj var det Seminarium/Verkstad på tema Källor o Vatten, Ölands Folkhögskola samt Sandy borg, Tornsrörskälla för workshop.  Föreläsningar om bilologins filosofi, kunskap källor och vatten.

Kulturell Tankesmedja samarbetar med och stöds av Linnéuniversitetet, Borgholm o Mörbylånga kommuner, Landsting i Kalmar län och Ölands Folkhögskola.

- - - -

Kulturell Tankesmedja genomförde seminarium med verkstad 3 - 4 dec. på Ölands Folkhögskola. Ölands världsarv och Sandby med Sandby borg.

 Ett samarbete mellan Kulturell tankesmedja, Linnéuniversitetet, Mörbylånga kommun och Ölands Folkhögskola.

 

 Programmet för workshopen "Experimentellt kulturarv i världsarvet"

 på Ölands folkhögskola den 3–4 december 2015

 Torsdagen den 3 december kl 10.00–17.30 ca

 10.00–10.30 Välkomna och kaffe

 10.30–11.00 Bodil Petersson presenterar Experimentellt kulturarv i världsarvet

 11.00–11.30 Emma Rydnér berättar om Bilder av och i världsarv, ett bildprojekt kopplat till världsarvsplatser.

 11.30–12.00 Diskussion

 

12.00–13.00 Lunch

 

13.00–13.45 Frances Gill presenterar sitt performance-projekt

 13.45–14.30 Helena Victor: Mellan liv och död på Sandby borg, en arkeologs betraktelser

 

14.30–15.30 Skisser inkl kaffe

 15.30–17.30 Magali Ljungar-Chapelon, Malmö, och Cecilia Jansson, Göteborg, titlar senare

 

 17.30-18.00 Kvällssmörgås för workshopens deltagare

 

 Öppet kvällsarrangemang torsdag kväll kl 18.00-20.00 ca

 18.00-18.30 Magnus Bergman visar filmen "Musik vid världens ände"

 18.30-19.30 Cornelius Holtorf berättar om Ölands världsarv i relation till den globala situationen

 19.30-20.00 Diskussion, avslutning

 

 Fredagen den 4 december

 

9.00-16.00 Workshop i mindre grupper på temat ickevåld med Per Herngren, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Temat ickevåld kopplas till Experimentellt kulturarvs, Kulturell Tankesmedjas och Karnevals riktningar och intressefält relaterat till kontemplation, försoning och liv-död som har bearbetats i olika sammanhang.

 

 10.00-10.30 kaffe

 

10.30-12.00 Workshop forts

 

12-13 Lunch

 

13-14.30 Workshop forts

 

14.30-15.00 kaffe

 

15-16 Avslutning

 

 

 

- - - -

Kulturell Tankesmedja arbetar framöver fr.a. med Experimentellt Kulturarv i samrbete med Linnéuniversitetet. Vi har under hösten presenterat förslag till Mörbylånga kommuns kulturstrategiarbete. Vi har där kommit med en rad förslag, bl.a att man ska arbeta för en kulturstrategi för hela Öland.

 

- - -

Vi har valt två teman för i dagsläget: Kulturstrategi Öland och Kulturlandskap - Vatten.

Ledningsgrupp för arbetet: Bodil Magnusson, konstnär, Peter Aronsson, Linnéuniversitetet och Walle Dickson, projektledare.

Under maj avslutas det lilla projektet som haft stöd av Borgholm o Mörbylånga kommuner, Regionförbundet i kalmar län och Linnéuniversitetet.

Samtidigt med avrundningen av denna fas, påbörjas nästa fas dels genom att söka nya finansieringsmöjligheter för nästa fas i uppbygget av Tankesmedjan, dels inledning på forskningsprojekt Experimentellt kulturarv som Bodil Petersson, arkeolog Lnu, förbereder.

- 22 mars var det verkstad på tema kulturstrategi Öland ute i landskapet. Helle Kvamme och Eva Matthis höll i verkstad på Dröstorps alvar, söder om Gårdby. Mycket spännande där konstens behov av stor rörelsefrihet blev tydlig, liksom Dröstorps alvar som inspirerar till tankar om gränser inom och utom oss, hur man kan sammanfoga ön till en helhet, vad öns ryggrad består eller kan bestå av mm.

- Seminarium/Verkstad 23 och 24 april genomfördes på tema Experimentellt kulturarv - kulturarvsforskning och konstnärlig utövning i samverkan. Linnéuniversitetet i samarbete med Kulturell tankesmedja. Ledare: Bodil Petersson, arkeolog, Linnéuniversitetet. Ett spännande seminarium med exkursion och verkstad som väckte många tankar och idéer. 

Se mera under fliken Seminarium...

 

 Kvällsträff 24 februari, Ölands Folkhögskola, med Bodil Petersson, arkeologiforskare, Linnéuniversitetet. Planering av seminarium/verkstad i samverkan.

-  25 jan. hade vi planeringsmöte för kulturell tankesmedja i Konstens hus Ölands Folkhögskola. Vi grovplanerade våren. Vi planerar ett seminarium/Verkstad inriktning Experimentellt Kulturarv i samarbete med Bodil Petersson, Linnéuniversitetet. En avrundning av det lilla projektet och en början på möjligt forskningsprojekt där konst och vetenskap samverkar.

Det öppna sökandet för kulturstrategi Öland fortsätter. Planerad verkstad i landskapet 22 mars. Vi återkommer om plats och tid.

Ännu en idé kommer att skissas på, nämligen inriktning Ismanstorps borg, skydd och filtar i olika färger.

Vi söker föreläsare som kan hjälpa till att fördjupa idéerna.

 

- 14 januari på Ölands Folkhögskola, inspirerade Bodil Petersson, kulturarvsforskare Lnu, med en uppskattad föreläsning om Experimentellt kulturarv och samarbeten mellan konst och vetenskap i detta sammanhang. Strömstedtsalen var fylld av nöjda deltagare. Konstnärerna Bodil Magnusson och Helle Kvamme kompletterade med snabba skissade presentationer. Mötet avslutades med samtal där Bodil Petersson föreslog och fick stöd för ett seminaium med verkstad inriktat på Experimentellt Kulturarv under våren. Hon undersäker också möjlighet till ett forskningsprojekt där samarbete med konstnärer ingår.

 - 6 dec. Föreläste Stina Oskarson, regissör och kulturdebattör - Skapande innebär att göra motstånd. Yellowbox i Sättra. En strålande och inspirerande eftermiddag och kväll. Salen var fylld och tankarna virvlade.

- 16 nov. 15.00 Gräsgård, fd småskolan. Såväl tema Kulturlandskap-vatten som kulturstrategi Öland.

 

- 22 okt. 18.30 Tema Kulturlandskap - vatten

Plats: Stenhusa bod, Stenåsa

3 okt. ordnade vi i samarbete med Linnéuniversitetet  och Kalmar Konstmuseum föreläsningen Att Tänka i Skisser, med filosof Marcia Cavalcante, Södertörns högskola, på Kalmar Konstmuseum. Linnéuniversitetet är huvudarrangör. En fantastisk dag med föreläsning, verkstad, samtal och visning av aktuella konstutställningar.

- 5 okt. var nästa träff tema Kulturlandskap/Vatten i Sättra, Yellowbox.

- 12 okt. arbetade vi medtema kulturstrategi Öland, denna gång fr.a med anknytning till Mörbylånga kulturstrategiarbete.

Kulturföreningen Karneval, södra Öland, har påbörjat ett arbete för att skapa en Kulturell Tankesmedja. Fr.o.m. sommaren - 14 inleds ett mindre projekt för att utveckla och bygga Kulturell Tankesmedja på Öland. Intresserade kan kontakta projektledare Walle Dickson, mail:
karneval@tele2.se, 073- 7592558

Alla intresserade är välkomna att delta i detta öppna uppbygge.

projektet vi startar sommaren -14 stöds av Linnéuniversitetet, Mörbylånga och Borgholms kommuner samt Regionförbundet.

Konsten, bildkonsten, musiken, poesin mm. kan i sin friaste form och i samspel med vetenskap och sunt förnuft bidra till vårt mänskliga vetande.

Varje process behöver en öppnande fas där konsten kan bidra med nya perspektiv, tankar och idéer.

löpandebandet 12 jan.-14

Hittills har vi under våren - 13, genomfört en mindre förstudie, som visat att ett gott intresse och förutsättningar för det kommande arbetet. Förstudien fick stöd av Startgasmedel inom Leader Kalmar Öland.

Vi genomförde bl.a ett arbetsseminarium 26 maj på temat Frihet och Gemensamhet. Konstnären Stina Alm hade skissat bilder på temat och historikern Peter Aronsson, Linnéuniversitetet, hade skissat teoretiskt. Vi hade verkstad och samtalade även om möjligheten Kulturell Tankesmedja.

Den andra träffen genomfördes 27 oktober. Den tredje träffen den 12 januari 2014.

Intresserade: kontakta Walle Dickson mail: karneval@tele2.se el. tel. 0485- 660540, 073-7592558

Sammanfattningar genomförda träffar se nedan!

Sammanfattning arbetsupplägget Kulturell Tankesmedja 12 januari – 14

Vi var sexton deltagare från hela Öland samt någon från fastlandet. Efter att Walle D. Informerat kortfattat om Kulturella tankesmedjan som idé och vad vi gjort hittills på tidigare träffar tog Ylva Magnusson, konstnär och Levande verkstadspedagog över. Genast kastades vi in i handgripliga aktiviteter.

Vi började alla skissa bilder på ett löpande pappersbands papper som kontinuerligt flyttades. Var och en fortsatte alltså att tillföra vad man hade lust med till bilderna som hamnade framför en. Snabbt skissades kritade bilder fram. I nästa skede fick vi med acryl eller vattenfärger fortsätta att utveckla bilderna. En härlig aktivitet uppstod.

Därefter samlades alla i stora salen där vi på gula och blåa postitlappar skrev ner teman/aktiviteter respektive inriktning/visioner för Kulturella Tankesmedjan. Mängder med lappar tejpades upp.

Efter en kort stunds genomläsning av allas lappar skulle vi sedan välja tre förslag 1,2 och 3 som vi helst ville arbeta med framöver. Alltså nya lappar tejpades upp, många blev samma eller besläktade varför de flyttades samman och fem huvudområden formulerades:
Kulturlandskap – kulturarv

Vattentema

Måla vindkraftverk

Kulturcafé

Konst kultur forskning – kulturpolitik

Efter en kort diskussion uppstpd det fyra grupper på ovanstående teman. Trots att många föreslagit Måla Vindkraftverk valde man inte att i grupp arbeta med det. Troligen berodde det på att förslaget var så tydligt och konkret att inte så mycket behövde diskuteras i dagsläget utan ett projektarbete lätt kan skapas.

Nu fick var och en välja ut en bild från löpandebandet, klippa ut bilden och arbeta vidare med den individuellt. Uppgiften var att skapa en symbolbild för det valda temat.

Sedan samlades varje grupp i olika rum och var och en presenterade sin bild för gruppmedlemmarna och förklarade hur man tänkt.

Sista uppgiften av att skapa en ny bild/skapelse tillsammans i gruppen samtidigt som vi samatalde kring temat.

Varje grupp presenterade sin skapelse och sina tankar inför stora gruppen. Tankar och samtal flödade innan dagen avslutades med en liten kroppslig energiövning.

Dagen var fylld av koncentrerad och lättsam aktivitet. Vad man sa var alla mycket nöjda med dagen

Walle fortsätter i samtal med Regionförbundet, Linnéuniversitetet m.fl. finna lösning för ettårigt pilotprojekt för att pröva bygget av Kulturell Tankesmedja.

Se Idéer under ”Teman för Kulturell Tankesmedja…” vilka idéer och visioner som arbetades fram.

Sammanfattning av Kulturell Tankesmedja 27 oktober – 13

Efter att alla sexton deltagarna presenterat sig för varandra inledde designprofessor Henriette Koblanck med ett föredrag om designarbetet Linnés öländska färger.

 Linnés öländska färger, föreläsning Henriette Koblanck, prof. design.

Jag berättade om designarbetet med att ta fram Linnés öländska färger utifrån Linnés systematiska arbete med öländska växter och deras användbarhet. Det var ett konstnärligt utvecklingsarbete/forskning som genomfördes tillsammans med designstudenter på dåvarande Kalmar Högskola. 

Ingången till projektet var att genom ett konstnärligt projekt hitta kopplingen till Linné med anledning av firande av Linné 300 år och kopplingen till Linnés öländska resa.

Ledordet för Linnés resor i Sverige var ”hushållning”. Skälet var behovet att minska import till landet och istället ta vara på landet egna resurser så långt som möjligt. Nu är samma begrepp aktuellt men under begreppet ”hållbarhet” och det handlar om jordens samlade resurser och nyttjandet av dem.

Gruppen utgick från ”Världsarvet, södra Ölands jordbrukslandskap” och dess biotop och näringar. Ramverket blev växter, växtfärgning och ull och målet var att skapa en unik färgkarta för och utifrån Öland.

Fem växter som fortfarande finns valdes ut, Färgmåra, Brakved, Vejde, Färglav och Ängsvädd. De färger som togs fram ur växterna användes som bas för att skapa en färgskala, som sedan kan användas i olika sammanhang. Kopplingen till Ölands Världsarv var självklar.

Jag berättade också om mitt personliga förhållande till Linné, hur han och hans arbete inspirerat mig till konstnärliga och vetenskapliga arbeten.

Jag föreslog på mötet att bl.a. att vi skulle kunna genomföra projekt där man färgsatte t.ex. Färjestadens hamnområde med dessa öländska färger.

Jag berättade också om den work bookmetod designstudenterna arbetat med. Min tanke var att gruppen skulle kunna arbeta med en stor gemensam work book i sökande efter landskapets identitet. Det skulle innebära möjligheten att kunskapa tillsammans och ge en tydlig process som innebär skapande och reflektion för ett djupare kunnande. Resultatet av den inledande processen skulle kunna bli gruppens plattform för fortsatt arbete, i grupp eller individuellt. 

 

Verkstad då en del valde att skissa i färg och form, andra att skissa i ord och/eller samtala.

Därefter fick var och en berätta om sina tankar och bilder. Denna genomgång startade hela tiden nya diskussioner och tog därför lång tid. Därför fick dagen avrundas efter detta.

      

Några tankar och funderingar som togs upp.

Kunskap om färger och växtfärgning diskuterades samt miljöhänsyn och långsiktig hållbarhet. Att inte växtfärgning förgiftar omgivningen.

Att olika människor upplever färg på olika sätt och i olika nyanser.

Vi talade om de skisser som flera gjort inspirerade av föredraget.

Samband mellan färg och musik, flera som gärna målar i rum fyllda av musik. Färg och musik som helande kraft för människor.

Landskapets betydelse och skillnad mellan skogslandskap och Öland, där himmel och jord går i varandra direkt. Hur vi tolkar landskap i stort och detalj, färg och figur.

Igenkännandets betydelse för upplevelse.

Kultur och hälsa stort projekt igång kring utanförskap med växthus, odling mm. på Kleva gård.

Kritik framfördes mot att pengarna styr fullständigt idag och att såväl gemensamma verksamheter som konst och kultur ska vinstmaximeras.

Benämningen som stärker upplevelsen nämndes samtidigt som denna benämning kan stänga för en öppen upplevelse. Det öppna sökandet utan benämning respektive benämningen som förtydligande, behöver varje utforskare vandra mellan.

Olika spänningsförhållanden i våra samtal som man kan arbeta vidare med; Spänningen mellan upplevelse och objektivitet. Spänningen mellan biografiskt berättande och eget personligt liv och anknytning. Spänning mellan benämning och utan benämning. Spänning mellan förebilder och motbilder ( ex. hot mot landskapet)

 

Om Kulturella Tankesmedjan

Poängtera smedjan och görandet, samtalen tar så lätt över.

Undersök finansieringsmöjligheter. Allmänna arvsfonden, EFS Eu- medel med socil inriktning, samarbeta med Samordningsförbundet Kalmar Län ( Pierre Edström på landstinget, Hans Eriksson kultur o hälsa). Samarbeten med universitetet där udda projekt välkomnas. Ex. Bokhunden där barn med lässvårigheter får läsa för en hund.

Konstnärsrollen och olika slag av konstnärer. Hur kan vi se till alla slags konstnärer kan delta och bidra i arbetet med en Kulturell Tankesmedja. Den socialt inriktade konstnären, installationskonstnären, ateljékonstnären, handens, färgernas respektive intellektets konstnärer osv.

Samarbete konst och jordbruk på olika sätt.

Hur kan kommun och ön bli ledande kulturområde, som politikerna i Mörbylånga bestämt som mål? Vad behöver konstnärer, kulturarbetande och kulturen öht för att detta mål ska kunna uppnås. Kulturell Tankesmedjas roll i detta arbete.

Vi behöver en lång egen process för att Kulturella Tankesmedjan ska ta form, mogna och utvecklas.

 

 

Idéer.

-         använda Linnés öländska färger för att färgsätta Färjestadens hamnområde eller frivilligt utvalda byar. Identitetsskapande.

-         Konstateljé och lägenhet för gästkonstnärer i nya Alungården.

-         Geopark Öland i samverkan med Unesco ger möjlighet att arbeta med landskap, geologi och konst i alla former.

-         Fantasi och skapande borde bli ett ämne i skolan

-         Förslag att arbeta med kulturstrategi för Öland.

-         Förslag att skapa en ljud, musik och bildperformance utifrån plats.

-         Berättarcaféer

-         Föreläsningar ex. Mamma Andersson om konstnärliga arbetsprocessen, Maria Cavalcante om Skissens betydelse.

-         Förslag att framöver arbeta med workbookmetod, där man skissar och skriver reflektioner och analyser.

 

Vi bestämde att nästa träff ska domineras av smedjan och görande och därför kommer Ylva Magnusson, verkstadspedagog, att lägga upp sammankomsten.

Vi bestämde att träffas den 12 januari 10.00 – 15.00.

 

sammanfattning arbetsseminariet 26 maj

Frihet och Gemensamhet

Stina Alms skisser

Mycket krafter och rörelse. Mot- eller kanske medspelande krafter.

Komplexitet. Allting går i varandra. Teknik, strävan, hot, möjligheter, ljus och mörker.

Det var inspirerande när vi lekte med skisser och vände de på olika sidor och upp och ned. Vissa av skisserna förmedlade liknande intryck, medan mittskissen omvandlades fullständigt från flygande till stilla varande, likt statyer.

 

Peter Aronssons inlägg se Frihet Gemensamhet

 

Våra gemensamma samtal

Samtalen vandrade mellan olika nivåer och olika inriktning. Abstrakt, konkret, personligt, platsinriktat och samhälleligt. Påfallande många ville genast koppla samman till lokala och konkreta tankar, mycket rörde sig om hur man kan arbeta med och på Öland. Som ofta sker i öppna samtal väcktes snabbt konkreta idéer för genomförande. (idéerna återkommer jag till nedan)

Frihet och Gemensamhet i samspel och motspel med:

Rörelse, flöde, krafter, engagemang, angelägenhet, slitstarka dilemman, utgångspunkter, förutsättningar, samband, samhörighet, tillit, virus som rör om, musik, närvaro, på tvären, medmänsklighet, kroppens minnen, öppenhet, handling, ansvar, värden, makt, möjligheter, vems frihet, lek, slump, sammanhang, skolande gemensamheter, visdom och mycket mer.

Några aspekter som togs upp lite mera var följande:
Källans betydelse och samband med helighet, uttryckt som helhet.

Självkultivering, inre och yttre, utifrån kinesisk lärdom. Förde vidare till odling respektive skapande som möjliga samspel.

Berättelsernas betydelse.

Dygder möjlig aspekt att undersöka. Ödmjukhet tänlbar dygd.

Nyttan och onyttan inbördees beroende av varandra.

 

Min kommentar. Varje associerad aspekt och/eller inriktning kan undersökas i stor öppenhet före de fastslagna idéerna och frågorna. Ett öppnande arbete i såväl bild, musik och ord. Det fordras en längre öppnande process där man vandrar mellan öppnande och begränsanden/förtydligande. Därefter är våra vanliga mål- och resultatinriktade metoder utmärkta att arbeta vidare med.

 

Verkstad

De flesta valde att sitta kvar och anteckna och/eller samtala vidare medan några började skissa i bild.

Skisserna innehöll mycket rörelse och mångfald i färg och form.

Många idéer presenterades. Se nedan under Idéer.

 

Avrundande samtal

Detta samtal rörde sig i första hand mellan Kulturell Tankesmedja som idé och möjlighet och kopplingar till insatser på Öland, speciellt södra Öland.

Landskapsmytologi, platsens betydelse och möjligheter, tolkningsföreträde över landskapet, Ölands världsarv, jordbruk – kulturlandskap – konst mm.

 

Kulturell Tankesmedja

Behovet av en plattform att arbeta vidare utifrån.

Bygga långsamt och långsiktigt för att allt ska få tid att mogna innan produktivitet och effektivitet måste beaktas.

Plats för öppna samtal, en öppen dialog.

Stanna kvar i den ofärdiga skissen tillräckligt länge för att något ska hända

Olikheter, olika erfarenheter, gestaltningar, tankar och infall får mötas i respektfulla utbyten

Processer där konst i vid mening står i centrum.

Att tänka i olka språk, ord, bild, musik

Processer med samspel mellan platsbundet/lokalt och globalt

Odlande och skapande i samspel

Använda designmetoder i processer.

 

Idéer

-         samla lokala berättelser, berättarcafé

-         släktforskning sammankopplat över hela världen. Minsta plats och globalt i ett.

-         Musikal med lokal anknytning, ex. systrarna Magnussons tonår i 60-talets Mörbylånga

-         Undersöka och berätta om öländska källor

-         Skyltkonst på tema Liv och Död

-         Vintercirkel i Idéhistoria

-         Arbeta med Ölands Världsarv

-         Utveckla Skulpturleden

-         Undersök Frihet och Gemensamhet utifrån aspekterna Mänsklig frihet och Valfrihet.

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                       

skiss frihet gemensamhet

Stina Alm