Idéarbete före idén

konstnärlig gestaltning öppnar för nya idéer

att skapa verkligt nya idéer kräver djärvheten att besöka rum och områden där du inte vet. Det okända  utanför ditt kunnande och vetande.

att skapa nya idéer kräver arbetsprocesser som öppnar och vidgar istället för att förtydliga och begränsa. Detta är inte lätt eftersom hela vårt samhälle domineras av det resultatinriktade och begränsande arbetssättet.

de konstnärliga arbetsprocesserna stämmer i hög grad överens med de öppnande arbetssätten. Därför är konstnärligt undersökande användbart i alla slag av idéarbete.

att tänka och skapa nytt är livsviktigt för såväl forskning, organisationsutveckling som alla former av produktutveckling, ja alla former av förändringar. Varje förändring borde inledas med ett öppnande och livgivande arbete innan idéerna spikas och genomförs.

jag har arbetat mer än tio år med sambanden mellan konst och idéutveckling. Speciellt gäller det projektarbetena med Geologisk Trädgård, Mitt i - konst o kunskap i Ölands Världsarv och Möjligheternas Boning.

jag har även genomfört en rad verkstäder (workshops) för Högskolan i Kalmar och senast Linnéuniversitetet, med inriktning på idé, att tänka och skapa nytt och begreppsanalys.

intresse av idéverkstäder eller anpassade program se Aktuellt

jag har pedagogisk utbildning från universitetet, tillsammans med huvudämnet sociologi, samt filosofi och socialantropologi.

konstnär ragnhild brodow

 

det äkta

bevisas aldrig

fyller dig

vibrerar

blod    hud

väsende

idéskiss konstens hus

konstnär christer jansson