Aktuellt!

 Kulturell Tankesmedja

där skapande och tänkande, konst och vetenskap möts på jämställd grund. Poängterar öppna skissers betydelse

Uställning Experimentellt kulturarv - avslut en ny början/rörelse Kamerala villan Mörbylånga 27 okt. - 11 nov.

Vernissage 27 okt. med Hela eldföreställningen Dr Mirvagos mirakulösa maskin, Lield kl. 19.30

Program med workshops, samtal utveckling Experimentellt kulturarv och film -

Kolla! www.experimentelltkulturarv.se

2018 kolla utställning Konstattack Himmelsberga Ylva Magnusson. Appupplevelse Sandby borg: SOUNDmound Frances Gill, Budskap i vinden, Bodil Magnusson. App Tidsmaskinen, info: se www.experimentelltkulturarv.se

Irlandsmöten, konst,arkeologi, geologi

planerat: Utställningen Experimentellt kulturarv- avslut en ny begynnelse. Kamerala villan Mörbylånga öppnar 27 oktober - 11 nov.

 

mera information kolla hemsidan: Experimentellt kulturarv

- - -

Finissage Skissernas rum med bl.a Lennart Sjögren o Gunilla Bandolin 27 aug. 14.00 Hedvigs hus Ölands museum Himmelsberga

SKISSERNAS RUM en utställning som förändras varje dag och med olika möten mellan konst och vetenskap, med inriktning på Experimentellt kulturarv

tid: 15 - 27 augusti 11.00 - 17.00

plats: Hedvigs hus Ölands museum Himmelsberga

För information och program maila: walledickson3@gmail.com

eller gå in på hemsidan: www.experimentelltkulturarv.se Skissernas rum och klicka på länken till hela programmet

ett samarbete mellan forskningsprojektet Experimentellt kulturarv och entreprenörskap och projekt Experimentellt kulturarv Öland-Kulturell Tankesmedja/ kultturföreningen Karneval

workshop 25 aug. i Skissernas rum. Ismanstorps borg en platsundersökning i färg, form och inlevelse med tidsperspektiv.

Behöver anmälan: walledickson3@gmail.com eller 073-7592558.

se programmet! www.experimentelltkulturarv.se länk under Skissernas rum

- - -

Hela sommaren Anne Hamrin Simonssons gigantiska installation LIV no 8. Plats i landskapet nära Algutsrum.

Bäckahästen skulptur och instrument invid Silverbäcken, minnesplatsen för Stagnelius vid Gärdslösa kyrka, av konstnären Annika Grünwaldt Svensson.

- - -

 24 juni - 19 juli. Utställningen Kulturarv - källa vid Näsby nav, där även galleri Tinnert finns. Stor samlingsutställning med konst, konsthantverk, design och två forskningsprojekt. Öppettider 11 - 17, måndag stängt

1 juli 15.00 Konsthändelse Ismanstorps borg, Filtprojektet. Konst, musik, picnic mm. Man kan även äka buss från Kalmar konstmuseum samma dag 12.00 för guidad resa till LIV no 8, källa vid Dröstorp och Konsthändelsen Ismanstorps borg. Amälan info@kalmarkonstmuseum.se

5 juli 15.00 Bodil Petersson, Lnu, berättar om Experimentellt kulturarv i utställningen Kulturarv - källa vid Näsby nav.

8 juli 15.00 Yoga och meditation vid Sjukällorna, Dröstorpaområdet, med Anita Andersson o Paula Strömberg. Samling Ekelundavägen knapp kilometer in. Anmälan: 073- 3890858

16 juli 15.00 program Källa-Liv-Död i Näsbyutställningen, Näsby nav. Experimentellt kulturarv, berättelser, musik, dikt. Anne H Simonsson, Anita Andersson, Frances Gill, walle Dickson

18 juli 14.00 guidad vandring Per Åka Johansson, Barndomsminnen vid källor och vatten.Samling Ekelundavägen; Vället parkering öster om vägen

19 juli 10.00 Yoga o källmeditation vid Sjukällorna med Anita Andersson o Paula Strömberg. samling Ekelundavägen. Info o anmälan 073-3890858

20 juli 17.00 invigning skulpturen Bäckahästen, konstnär Annika Grünwaldt Svensson. Vid minnesplatsen Gärdslösa intill kyrkan. Konstnären medverkar, Roland Hallgren säger lite om myten, Birgittas kör o Frances Gill spelar på svanbensflöjt.

21 juli 17.00 Anne Hamrin Simonsson visar och berättar om sin installation LIV no 8. Nära Algutsrums trafikplats.

15 augusti - 27 augusti utställningen Skissernas rum Ölandsmuseum Himmelsberga. En utställning som förändras varje dag!

 

- - -

Nytt Seminarium med workshops 15 - 16 mars Ölands Folkhögskola

teman: Blå Jungfrun, konst och vetenskap i möte samt material som glas i skapande.

Information: bodil.petersson@lnu.se

arrangeras av forksningsprojektet Experimentellt kulturarv och entreprenörskap.

- - - - - -

Kulturcaféer genomfördes

Borgholm, gamla biografen 30 okt. 15.00

Mellby Ör Inn, sydöstra Öland, 4 nov. 18.30

Program: Nygjord kortfilm Sätt ljus på kulturen av Ylva Magnusson, installatio om Vatten av Anita Andersson, musikinslag Birgitta Ridderstedt. Samt samtal på temat Hur kan vi ha glädje av kulturarv idag?

- - - -

Medverkade i utställningen Flätverk i Näsby, sydöstra Öland. Även en workshop med Anne H Simonsson

Genomförde flera källvandringar under sommaren.

Arbetar från och med hösten -16 även med forksningsprojektet Experimentellt kulturarv och entreprenörskap som arkeolog Bodil Petersson håller i.

 

- - -

 

Kulturell Tankesmedja

där skapande och tänkande, konst och vetenskap möts på jämställd grund. Poängterar ofärdiga skissers betydelse

Läs rapporter under Kulturell Tankesmedja

- - - -

 Diktsamlingen: Att vara människa, 60 dikter i urval, av Walle Dickson

 

Diktsamlingen kostar 140 kronor plus porto vid beställning.

Du kan beställa direkt från Walle, maila: karneval@tele2.se, tel. 073-7592558

 

du kan även beställa min äldre bok; Saxen i väven, av mig för 100 kr plus porto. ring eller maila. 073-7592558, karneval@tele2.se

- - - -

 - - - 

 Idéverkstäder med inriktning på arbetet före idén

det arbete som nästan alltid försummas i jakten på resultat

ett utforskande i det okända

 

Hur kan man skapa nya idéer i projektarbeten? Jag har 15 års erfarenheter av projektledning i konst och utvecklingsprojekt.

Upplägg: Introduktion, samtal, inspirationsguidning Navet - Konstens geologiska trädgård, eget arbete, summering

intresse kontakta: Walle Dickson 073-7592558, 0485-660540 eller mail: karneval@tele2.se

avgift: enskilda 600 kr

företag, institutioner: 1100 kr inkl. moms

- - -

erbjudande till företag och institutioner

arbete för verkligt nya idéer

program om minst tre verkstäder med minst två veckor mellan varje verkstad

anpassade idéprocesser utifrån era förutsättningar och behov

idéarbetet passar såväl organisations- som produktutveckling eller hypotesarbetet inom forskning samt andra förändringar. Alla förändringar behöver en tid av öppnande arbete innan idén fixeras och börjar genomföras.

priser efter överenskommelse

kontakta walle Dickson 073-7592558, 0485-660540 eller mail: karneval@tele2.se

 

Aktuellt Skapande Rörelse

WuJi-gong

grundutbildning

Grundkurser på södra Öland

 

 

diplom och kursintyg, begränsat antal platser för anmälan o info 070-9947904

se mera hemsidan Skapande Rörelse

 

 

idéskiss konstnär Ragnhild Brodow