konst och utvecklingsprojekt

konst och utvecklingsprojekt har dominerat mitt arbete som projektledare dom senaste femton åren.

De tre stora projekten har varit: möjligheternas boning ett experimentellt konstprojekt ägt av Ölands Folkhögskola i samarbete med  bl.a. Skanska, mitt i - konst o kunskap i Ölands världsarv, ett konst och utvecklingsprojekt på sex platser på Öland med samtidskonst som väsentlig del och Geologisk Trädgård och Navet, skapat vid Södra Bruket södra Öland, med konstnärlig medverkan hela projekttiden. Konstnärliga medverkande var skulptörerna christer jansson och elisabeth sivard. Senare har även skulptören lore nynnell bidragit till Geologisk Trädgård.

bild acke sandström                                              idéskiss möjligheternas boning fifalla langelund

idéskiss möjligheternas boning christer jansson samt sirkka lehtonen

 

konstnär annika eriksson

plats Stenåsa