projekt de senaste åren

Projekt Bergstigen ett geologiskt och kulturhistoriskt centrum

projektledare för detta aktivitetsprojekt vid Geologisk Trädgård, Navet och Bergstigen.

Projektet ordnar kalkstens och betongkurser, skapande verkstäder, guidade vandringar inriktade på kulturhistoria, fåglar, geologi, blommor mm. Man arrangerar Geologins dag i september och Bruksdagen en återvändardag till bruksmiljöerna i Degerhamnsområdet i augusti.

Projektet bärs av hembygdsföreningen i samarbete med Cementa, idrottsföreningen m.fl och stöds av Mörbylånga kommun och Leader Kalmar Öland

                       

två projekt för utveckling av Geologisk Trädgård och Navet

projektledare för båda dessa projekt 2006 - 2009 

Byggde upp en unik geologisk trädgård idégestaltad av konstnärerna christer jansson och elisabeth sivard. 

Geologisk trädgård och Navet skapades med stöd av Mörbylånga kommun, Länsstyrelsen i kalmar län, Sparbanksstiftelsen Öland, Landsbygdsprogrammet EU m.fl.

projekt Mitt i -konst och kunskap i Ölands världsarv

delad projektledare med bengt olof johansson

projektet arbetade med sex platser på Öland, samtidskonst och lokal utveckling. Konstnärerna var birgitta silfverhielm, annika eriksson, jörgen johansen, henrik håkansson, bengt olof johansson och Runa Islam.

invigningen traktor Norrgården med världarvsflaggan och hans jörgen johansens kyrkinstallation

Projekt Möjligheternas Boning ett undersökande och experimentellt konstprojekt ägt av Ölands Folkhögskola i samarbete med  Skanska och stöd av Stiftelsen Framtidens kultur, Mörbylånga kommun, regionförbundet kalmar län, EU mål 5b m.fl.

Åtta konstnärer undersökte begreppet Möjligheternas Boning i tre månader. Konstnärerna; ragnhild brodow, birgitta silfverheilm, stina alm, Cissi svärdström, eva fidjeland, christer jansson, torgny larsson och edwin böök. Seminarier såsom arketypernas boningar, kvantfysikens boningar eller psykologins boningar med spännande föreläsningar genomfördes med större grupper som inspiration för fortsatta konstnärliga undersökningar..

Tre månader utnyttjades sedan till konkreta idéprojektarbeten såsom Konstenshus Ölands folkhögskola, Färjestaden, station Linné, framtidens skola och Högsby skola.

konstnärer: ragnhild brodow, edwin böck och birgitta silfverhielm

 

idé konstens hus eva fidjeland, se mera hemsida: http://KonstensHus.n.nu  , även http://EvaFidjeland.mono.net samt idéskiss edwin böck

Konstens hus förverkligat på Ölands folkhögskola, på annat sätt, se Ölands Folkhögskola

tidigare projekt:

betongutbildning för konstnärer avslutad med utställning Bårby borg - skulptur i landskap

utveckling av konst och kultur på södras Öland. då bl.a. Konstnatten skapades i samspel med Ölands Skördefest.

 

 

 

 

 

 

 

idéskiss möjligheternas boning

konstnär cissi svärdström

www.cissisvardstrom.net