PROJEKT och projektledning

Kulturell Tankesmedja

Kulturföreningen Karneval har våren - 13 inlett ett litet projektarbete med sikte på att bygga en Kulturell Tankesmedja. Vi poängterar den ofärdiga skissen i bild, ord eller andra uttryck som grund för att kunna tänka nytt. Skapande och tänkande, konst och vetenskap i jämställda möten. Vi börjar arbeta med de gundläggande begreppen Frihet och Gemensamhet.

Klotterplank på temat Frihet och Gemensamhet fanns under Södra Ölands konstrunda 9 - 12 maj vid Ylka Form i Torngård, sydöstra öland.

Arbetseminarium odnades 26 maj 10 - 16 Torngårdslokalen Torngård. Presentation av skisser konstnär Stina Almoch teoretiska skissser historiker Peter Aronsson. Verkstad och samtal samt  diskussion om Kulturell tankesmedja som möjlighet.

information: Walle Dickson karneval@tele2.se

vi har stöd av startgas Leader Kalmar Öland

- - -

projekt Bergstigen  ett geologiskt och kulturhistoriskt centrum är det senaste jag varit projektledare för. Det pågår för närvarande och är inriktat på att utveckla aktiviteter vid Geologisk Trädgård, Navet och Bergstigen i Degerhamnsområdet sydvästra Öland.

I nära samarbete med den lokala hembygdsföreningen, Cementa, idrottsföreningen, guider, verkstadspedagoger, hantverkare utvecklas ett rikt program för såväl turister som ölänningar.

För mer information sök upp hembygdsföreningens hemsida: www.bergstigendegerhamn.se

 

 

 

Geologisk trädgård har byggts med stöd av Mörbylånga kommun, Sparbanksstiftelsen Öland o Landsbygdsprogrammet EU

Bilder: roland andersson

konstnär christer jansson

bild cecilia ekroth