Skissen

Skissen är för det mesta tänkt som en förlaga till något färdigt. Så kan vi när vi arbetar med Experimentellt kulturarv använda den. Men först och främst menar vi här med skissen, en öppnare för nya tankar, associationer, idéer och gestaltningar. Skissen som kan hjälpa oss att närma oss det vi inte vet, och möjligen anar.

Skissen tillhör det öppnande arbetet i alla processer, likaväl som det begränsande, förtydligande arbetet är nödvändigt. I första hand hör den öppnande skissen hemma tidigt i varje process.

Den öppnande skissen är utan mål och resultatinrikting och eftersträvar inte att bli färdig. Detta krävs för att man ska kunna vidga sitt tänkande och skapande bortom det vi vet och redan kan. Den kan inte heller utvecklas till en fast metod, utan var person behöver utforska sina vägar för att kliva in i de rum där vi inte vet, men kan upptäcka det vi inte visste.

Den öppnande skissen söker alla slag av möjligheter och kan använda lla former av uttryck och gestaltningar.

Den öppnande skissen kan hjälpa oss att förstå rörelsen och samtidigheten i tillvaron, något som vi i vår kultur har haft svårt för. Anledningen är att traditionell sanningssyn söker "antingen eller" och söker slå fast bestämd tydlig sanning. Därigenom missar man att tillvaron är i ständig rörelse och förändring och att en företeelse ofta samtidigt är på flera sätt.

Inom Experimentellt kulturarv har vi arbetat med många slag av skissande arbeten. Det har varit rörelse, dans, bilder, musik, ord mm.Förhoppningsvis kommer vi härigenom att kunna presentera såväl nya frågor i arkeologin som nya gestaltningar i konsten.

Läs gärna Marcia Cavalcantes bok Att Tänka i Skisser

 

 

 

 

skisser vid workshop

urval av mina skisser ovan